Voorwaarden en huisregels

Bij boeking van de Kleine Oele gaat u met de volgende voorwaarden akkoord:

Prijs

 • De prijs voor logies is inclusief gas, water, elektriciteit, toeristenbelasting, gebruik van klein- en keukengoed en eindschoonmaak.
 • De prijs bij weekverhuur is inclusief beddengoed en handdoeken. NB: Handdoeken zijn voor gebruik ter plaatse. Wilt u voor zwembadbezoek eigen badlakens meenemen?
 • U voldoet de gehele huurprijs vooraf, na boeking en per omgaande. Wij kunnen hierop helaas geen  uitzondering maken. Onze zeer redelijke huurprijzen zijn mede gebaseerd op zo min mogelijk administratieve rompslomp en andere hoofdbrekens. Dat kunnen wij alleen volhouden door de huurprijs direct te innen. Boekingen die na bevestiging niet direct worden betaald, moeten wij helaas annuleren.

Schoonmaak

 • Wilt u het huisje na afloop bezemschoon en afwasvrij opleveren? Het servies en de pannen kunnen schoon en droog in de kast, de koelkast en oven graag leeg en schoon. Gebruikt goed kunt u kwijt in de zwarte wasmand.
 • Wilt u tijdens uw verblijf oud papier, plastic en restafval scheiden in de daarvoor aangewezen bak onder het aanrecht?

Vertrouwen en schade

 • Wij vragen (behalve het huurbedrag vooraf na boeking), geen borg, maar vertrouwen erop dat u de voorzieningen en tuin respecteren. Kleine breuken en schade kunt u bij ons melden. Zo weten wij of wij iets moeten vervangen of repareren voor de volgende huurder.
 • Bij grotere schade, zoals bijvoorbeeld ruitbreuk of brand, door toedoen van de gebruiker, gaan wij ervan uit dat u een courante WA-verzekering heeft. Is dit niet het geval, zult u de concrete kosten zelf moeten vergoeden.

Aansprakelijkheid

 • De overeenkomst wordt gesloten met begrip dat het hier verblijf in een klassiek plattelandshuisje op een meervoudig benut heemterrein betreft, met de noodzakelijke karakteristieke elementen van dien. Zo is er een steile open trap met luik, zijn er enkele lage deurdoorgangen en is er buiten een bosje met een diversiteit aan flora en fauna en enkele (kap)schuren met inhoud.
  Hoewel de beheerder zoveel mogelijke courante veiligheidsmaatregelen neemt, kunnen wij niet aansprakelijkheid worden gesteld voor onverhoopte blessure, letsel, schade, of verlies ten tijde van uw verblijf op De Kleine Oele, hiermee samenhangend of niet.

Wederverhuur

 • Wederverhuur en gebruik door derden of overdracht aan derden van het geboekte verblijf, met of zonder winstoogmerk is zeer nadrukkelijk verboden. Boeking geldt voor gebruik door contractant als gast/gebruiker en diens bij boeking vermelde gezelschap, tenzij anders afgesproken bij boeking.
  Bij twijfel kunnen wij naar uw legitimatie vragen.
 • Bij constatering van wederverhuur is de afgesloten overeenkomst ongeldig en zijn wij niet verplicht tot het verstrekken van de met contractant afgesproken logies. Als u uw verblijf dus, ook ter goeder trouw wilt ‘weggeven’ (ook aan bekenden en zonder winstoogmerk), neemt u dan van tevoren contact met ons op om misverstanden en eventuele teleurstellingen te voorkomen.
 • NB: Bij sterke vermoedens of constatering van wederverhuur met winstoogmerk doen wij  onverwijld aangifte van fraude door de contractant/gast/gebruiker.

Overmacht

 • Indien wij door overmacht, zoals bijvoorbeeld ernstige schade in voorgaande verhuur, niet in staat zijn om het huisje naar behoren en in de afgesproken periode te verstrekken, melden wij dit zo spoedig aan de huurder, en storten wij het betaalde bedrag onverwijld terug. Wij vrijwaren ons in dat geval van claims van (meer)kosten die voortvloeien uit het uitwijken naar een ander verblijf en aanverwante kosten.

Hond

 • Komt u met een hond? Neemt u dan een bench, mand of deken mee. Hij of zij mag namelijk niet in de slaapkamers en/of op de bedden en banken komen. Laat u de hond niet in de (kruiden)tuin loslopen, achter onze katten aan jagen, op het terrein graven of zijn behoefte doen. Als dit wel gebeurt, of de hond naar oordeel van ons agressie ten opzichte van de bewoners van het terrein vertoont, kunnen wij de overeenkomst verbreken zonder recht op restitutie.

Annulering

 • Betalingsverplichting is na boeking, mondeling of schriftelijk, onherroepelijk. De boeking wordt bevestigd, en is reeds bindend bij toezending van het contract, niet pas door bevestiging hiervan.
 • De bevestiging van de overeenkomst is een akkoordverklaring met de voorwaarden van verblijf.
 • De boeking kent geen annulerings- of restitutiebeding. Hiervoor dient u een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.
 • In bijzondere gevallen en bij tijdig overleg (maximaal drie weken van te voren) is het bespreekbaar uw verblijf op te schorten naar een latere datum. We verlenen dan geen restitutie op het verschil in seizoensprijzen.

Geniet van uw verblijf!